fbpx

Hjælp til kvalitetssikring og udvikling af botilbud og opholdssteder

 

Vi er viden om kvalitetssikring og faglig udvikling af sociale døgntilbud.

Vi giver sparring og vejledning til døgntilbuddene med henblik på at efterleve Socialtilsynets kvalitetskrav.

Vi ønsker at underbygge det enkelte døgntilbud i dets særkende og kompetencer, samtidig med at kvalitetsmodellens faglige krav sikres.

Kvalitetssikring

Vi tilbyder

  • Sparring til ledelse ved påbud eller varsling fra Socialtilsynet
  • Støtte til kvalitetssikring af botilbuddets dokumentationspraksis
  • Støtte til kvalitetssikring af botilbuddets faglige tilgange og metoder
  • Sparring ifm. ansøgning til Socialstyrelsen om opstart eller udvidelse af sociale døgntilbud

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os