fbpx

Hjælp til kvalitetssikring og udvikling af boformer og opholdssteder

Vi er kvalificerede indenfor kvalitetssikring og udvikling af sociale tilbud – boformer og opholdssteder i den ramme, som sættes af Lov om Socialtilsyn

Vi har i vores udviklingsarbejde fokus på at støtte tilbuddets muligheder for at leve op til Socialtilsynets kvalitetskrav.

Vi ønsker at underbygge det enkelte tilbuds særlige værdier og kompetencer samtidig med, at kvalitetsmodellens faglige definitioner sikres.

Kvalitetssikring

Vi tilbyder

  • Sparring til ledelse i forbindelse med påbud eller varsling fra Socialtilsynet
  • Støtte til kvalitetssikring af tilbuddets dokumentationspraksis og indhold
  • Støtte til kvalitetssikring af tilbuddets metodiske grundlag og praksis
  • Sparring ved ansøgning til Socialstyrelsen om opstart eller udvidelse af sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os