fbpx

Social Inklusion

Mennesker, som lever i hjemløshed kender til stigmatisering, og derfor er et hovedmål i Housing First, at det enkelte menneske støttes henimod social inklusion. Social inklusion betyder, at man oplever medborgerskab ved mulighed for at bidrage til samfundet og være en del af fællesskabet herunder have jævnbyrdige relationer. Undlades social inklusion, kan det være svært for den enkelte at falde til i området og i boligen – dermed er der alvorlig risiko for ny hjemløshed.