fbpx

Vi tilbyder

Hvis I overvejer at oprette en boform efter SEL § 110, er vi de rette til at sikre, at jeres organisation forud får et DNA svarende til kvalitetskravene i Housing First.

For de fleste gælder, at der allerede foreligger en velfungerende boform, og hertil hjælper vi med at tviste fagligheden, så den tydeligt opfylder kvalitetskravene i Housing First.

Vi er trænet i at give sparring i forhold til organisationsstruktur, ledelse og socialfaglighed.

I socialfagligheden er vi optaget af Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om ensartethed i sagsarbejdet og i samarbejdet mellem myndighed og boform foruden den pædagogiske indsats, hvad angår ophold på boform og i egen bolig.

Vi har erfaring med, at implementering af Housing First virker, når teorien sættes sammen med praksis. Derfor foretrækker vi at undervise en boform ad gangen. Undervisningen foregår i de fleste tilfælde ude på boformen. Dermed kan vi sammen være tro mod jeres værdier, målgruppe og kultur samtidig med, at Housing First tilføjes.

Vi har erfaring med at give vejledning om brug af IT-systemer i forbindelse med Housing First-dokumentering.

Housing First til boformer

Housing First til kommuner

De specialiserede bostøttemetoder