fbpx

Vi tilbyder

Strategi

HousingFirstDanmark tilbyder konsulentbistand til offentlige og private aktører til at lave en strategi for deres opgave i hjemløshedsindsatsen.

Kurser

HousingFirstDanmark tilbyder undervisning til socialrådgivere, sagsbehandlere m.fl., som skal kende til udredning og plan målrettet hjemløshedsindsatsen.

Vi tilbyder undervisning til socialarbejdere, som har en funktion i forbindelse med borgerens hjemløshed, på vej ud af hjemløshed eller ved ophold i eget hjem.

Hent kursustilbud her.

Et-dags introduktionskursus til personalegrupper

Målgruppe: Alle, der er eller kommer i berøring med hjemløshedsindsatsen.

Emner

  • Det særlige ved Housing First set i forhold til tidligere hjemløshedsindsatser
  • Andre landes erfaringer med Housing First herunder resultater
  • Hvor langt vi er i Danmark på nuværende tidspunkt
  • Din organisations rolle i hjemløshedsindsatsen

Kursus på forsorgshjemmet

HousingFirstDanmark tilbyder kurser med de forskellige emner i hjemløshedsindsatsen.

Vi anbefaler et femdages grundforløb:
1. Hjemløshedsstrategien i Danmark
2. Recoveryorienteret rehabilitering
3. Systematik, kerneopgave og helhedsindsats i socialt arbejde
4. Udredning
5. Opholdsplan

Ved grundforløbet får I udviklet jeres procesplan og skabeloner
for udredning og opholdsplan.

Herudover kan vælges temaerne:

  • Introduktion til botræningsmetoderne CTI, ICM og ACT
  • Critical Time Intervention (CTI)
  • Intensive Case Management (ICM)
  • Assertive Community Treatment (ACT)
  • Hjemløse som traumatiserede
  • Mentaliseringstilgang til hjemløse

Kursus i Socialfaglig ledelse

Et kursus der kan tages selvstændigt eller indgå i diplomuddannelsen i ledelse.

Hent kursustilbud her.