fbpx

Ressourcecenter og kursusudbyder

Vi hjælper med at bekæmpe hjemløshed

I Danmark skal hjemløsheden bekæmpes ud fra tilgangen Housing First.
Det fremgår af de nationale retningslinjer fra 2020 og lovændringen fra 2023.

I Housing First er det langsigtede mål, at borgere ud fra egen bolig får mulighed for social inklusion. Dertil er det nødvendigt, at den enkelte borger hjælpes og støttes gennem en helhedsorienteret, gennemgående socialfaglighed i sagsarbejdet og i den pædagogiske indsats.

Vi har et ønske om, at mennesker hjælpes på langt sigt og ikke falder tilbage i hjemløshed, fordi ensomheden tager over.

Vi har i HousingFirstDanmark specialiseret os i Housing First, og vi kan uddanne, støtte og vejlede til en succesfuld implementering og anvendelse af tilgangen og de specialiserede bostøttemetoder.

Hands of Homelessness Poor man holding the paper house hope to have family home and warm home
9788797389966

Housing First i Danmark

Housing First er en strategi til bekæmpelse af hjemløshed, som det i Danmark er politisk bestemt, at vi skal gøre brug af.

Hos HousingFirstDanmark har vi skrevet en grundbog om Housing First. Bogen hjælper til at forstå og anvende Housing First-principperne.

Housing First er indført i Danmark, fordi hjemløshedsindsatsen ikke har været god nok. Housing First-indsatsen handler kort sagt om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp.

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Læs mere om grundbogen i Housing First her

Housing First i Danmark

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark. Særligt er antallet af unge hjemløse vokset.

Da hjemløshedsindsatsen i Danmark ikke har været god nok, har man valgt at indføre Housing First. Kort sagt handler indsatsen om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp.

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Hos HousingFirstDanmark har vi skrevet en grundbog om Housing First. Bogen hjælper til at forstå og anvende Housing First-principperne.
Læs mere om grundbogen i Housing First her

9788797389966

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os