fbpx

Konsulentbistand til strategi og kursusvirksomhed i Housing First

Brev til Astrid Krag

I marts afholdt vi en konference for væresteder i Housing First. Mottoet var: Ingen Housing First uden væresteder. Social- og ældreminister Astrid Krag gav ved konferencen en anerkendende og opmuntrende tale.

Under konferencen gav deltagerne input til et brev, som vi sammen med repræsentanter fra væresteder har skrevet og afleveret til Astrid Krag.

Vi sætter stor pris på, at Astrid har vist interesse for vores brev og satte tid af til at mødes med os på Christiansborg.

Læs brevet

 

Folder Housing First
Kursus til væresteder

Bekæmpelse af hjemløshed

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark. Særligt er antallet af unge hjemløse vokset. 

Da hjemløshedsindsatsen i Danmark ikke har været god nok, har man valgt at indføre Housing First. Kort sagt handler indsatsen om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp. 

Indsatsen bygger på den socialfaglige tilgang
Recoveryorienteret Rehabilitering.

Borgeren skal tilbydes relevant indsats mod sine psykosociale udfordringer og skal tilbydes evt. bostøtte. 

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Følg med i vores nyheder

Vi tilbyder

HousingFirstDanmark tilbyder hjælp til offentlige og private aktører til at lave strategi for deres opgave i hjemløshedsindsatsen.

Vi tilbyder både kurser og undervisning med udgangspunkt i lovgivningen og i de retningslinjer og anbefalinger, der fremsættes af Socialstyrelsen.

Læs mere om hvad vi tilbyder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os