fbpx

Konsulentbistand til strategi og
kursusvirksomhed i Housing First

Vi hjælper til at bekæmpe hjemløshed

Vi har i HousingFirstDanmark specialiseret os i Housing First-metoden og hjælper til at implementere og anvende metoden.

Vi tilbyder hjælp til offentlige og private aktører til at lave strategi for deres opgave i hjemløshedsindsatsen og tilbyder kurser og undervisning med udgangspunkt i lovgivningen og i de retningslinjer og anbefalinger, der fremsættes af Socialstyrelsen.

Læs mere om strategi her

Læs mere om kurser og undervisning her

Hands of Homelessness Poor man holding the paper house hope to have family home and warm home
Housing First grundbog

Housing First i Danmark

Housing First er en strategi til bekæmpelse af hjemløshed, som det i Danmark er politisk bestemt, at vi skal gøre brug af.

Hos HousingFirstDanmark har vi skrevet en grundbog om Housing First. Bogen hjælper til at forstå og anvende Housing First-principperne.

Housing First er indført i Danmark, fordi hjemløshedsindsatsen ikke har været god nok. Housing First-indsatsen handler kort sagt om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp.

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Læs mere om grundbogen i Housing First her

Housing First i Danmark

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark. Særligt er antallet af unge hjemløse vokset.

Da hjemløshedsindsatsen i Danmark ikke har været god nok, har man valgt at indføre Housing First. Kort sagt handler indsatsen om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp.

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Hos HousingFirstDanmark har vi skrevet en grundbog om Housing First. Bogen hjælper til at forstå og anvende Housing First-principperne.
Læs mere om grundbogen i Housing First her

Housing First grundbog

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os