fbpx

Konsulentbistand til strategi og kurser i Housing First

Bekæmpelse af hjemløshed

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark. Særligt er antallet af unge hjemløse vokset. 

Da hjemløshedsindsatsen i Danmark ikke har været god nok, har man valgt at indføre Housing First. Kort sagt handler indsatsen om, at hjemløse i første omgang skal i egen bolig og derfra ydes rette hjælp. 

Indsatsen bygger på den socialfaglige tilgang
Recoveryorienteret Rehabilitering.

Borgeren skal tilbydes relevant indsats mod sine psykosociale udfordringer og skal tilbydes evt. bostøtte. 

De kommunale myndigheder har en central rolle i Housing First. Derudover er private og selvejende organisationer vigtige medspillere i hjemløshedsindsatsen. Organisationer bidrager typisk med boformer og sociale caféer. Derudover er private aktører kendt for at være opsøgende, skabe kontakt og hjælpe mennesker til at blive en del af et fællesskab.

Vi tilbyder

HousingFirstDanmark tilbyder hjælp til offentlige og private aktører til at lave strategi for deres opgave i hjemløshedsindsatsen. 

Vi tilbyder kurser, og vi underviser ud fra lovgivningen med de retningslinjer og anbefalinger, der lægges af Socialstyrelsen.

  • Strategi
  • Uddannelse

Læs mere om hvad vi tilbyder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os