fbpx

Supervision

HousingFirstDanmark tilbyder supervision til boformer, væresteder, socialpsykiatriske teams og lign.

Supervisionen har til formål at styrke fagligheden med udgangspunkt i konkrete borgercases eller faglige temaer. Derfor anbefaler vi, at så mange som muligt fra teamet deltager i supervisionen.

De fleste foretrækker, at supervisionen afholdes hos dem lokalt med 4-6 ugers mellemrum i cirka tre sammenhængende timer.

super-vision
Supervision.

Efter ønske kan der i supervisionen indgå undervisning angående diagnoser, metoder, teori eller lovgivning.

Sessionerne har udgangspunkt i den systemiske supervision ved en tydelig afdækning af temaet, undersøgelse af sammenhænge efterfulgt af nye refleksioner og handlemuligheder. Mentaliserings-perspektivet bliver tydeligt inddraget, så supervisanden oplever bedre indsigt ift. de parter, som indgår i supervisionsemnet.

Individuel supervision gives hos HousingFirstDanmark i Vejle eller online.

Supervision.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os